ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ: ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ: ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

30 Οκτωβρίου 2013 στις 12:41 μ.μ.

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ: ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

 

Οι Ευρωπαίοι Πειρατές χτίζουν τα θεμέλια ενός πρωτοποριακού κινήματος μοναδικού στην ιστορία, με την κατάρτιση μιας κοινής πολιτικής ατζέντας που συνδέει την πειρατική ιδεολογία με την πραγματική ζωή.

 

Μετά το μανιφέστο[1] του Ευρωπαϊκού Κόμματος Πειρατών (PPEU[2]) στη Βαρσοβία οι Πειρατές θα συγκεντρωθούν στην Αθήνα[3] το επόμενο Σαββατοκύριακο, 2 & 3 Νοεμβρίου, για την από κοινού ανάπτυξη ενός προγράμματος για τις Ευρωεκλογές του 2014. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη φιλόξενη έδρα του κόμματος Πειρατών Ελλάδας στο κέντρο της Αθήνας κάτω από την Ακρόπολη.

[1] http://ppeu.net/wiki/doku.php?id=statutes%3Amanifesto

[2] http://ppeu.net/?lang=el

[3] https://www.pirateparty.gr/2013/10/ppeu_athens_nov_2013/

 

Οι συμμετέχοντες στην ομάδα εργασίας που θα ασχοληθεί με το κοινό πρόγραμμα συμφώνησαν ότι τα κόμματα Πειρατών μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου. Η οριστικοποίηση του προγράμματος θα γίνει σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί από το διεθνή συντονιστή του κόμματος Πειρατών Ελλάδας (PPGR), Αντώνη Μοτάκη, στις λίστες του PPEU:

 

30 Οκτωβρίου (3 ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Αθήνας). Λήγει η προθεσμία για τα κόμματα Πειρατών να προτείνουν κείμενα για συζήτηση για το κοινό προεκλογικό πρόγραμμα του PPEU. Για οποιαδήποτε πρόταση, για να ληφθεί υπόψη, θα πρέπει να αριθμείται σύμφωνα με τη δομή του Μανιφέστου του PPEU (συμπεριλαμβανομένου του «πρόσθετου” τμήματος). Όλα τα κόμματα που υποβάλουν κείμενά, αυτά θα συγχωνευθούν σε ένα κοινό κείμενο στη Συνεδρίαση της Αθήνας.

 

3 Νοεμβρίου (μετά από τη Συνεδρίαση της Αθήνας). Ο κύριος στόχος της Συνεδρίασης της Αθήνας θα είναι να διεξαχθεί ένα εργαστήριο όπου το συγχωνευμένο και δημοκρατικά συμφωνημένο κείμενο θα παραχθεί με βάση τις προτάσεις όλων των κομμάτων για το κοινό πρόγραμμα. Το εργαστήριο στη Συνεδρίαση της Αθήνας θα λειτουργήσει κυρίως σε συναινετική βάση. Σε περίπτωση διαφωνίας, μπορεί να προετοιμάσει κάποιες τροπολογίες που θα κατατεθούν για την 17η Νοεμβρίου, όπου επίσημη λήψη αποφάσεων μπορεί να λάβει χώρα.

 

17 Νοεμβρίου (μετά το πρώτο σχέδιο από το συνέδριο της Αθήνας).Τα κόμματα θα υποβάλουν τροπολογίες για το κοινό πρόγραμμα. Θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής μορφή για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και θα αποφασιστεί ένα πρόγραμμα σε συνάντηση στο Mumble, η ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί.

 

Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου, τα κόμματα θα έχουν δύο εβδομάδες για να ασκήσουν βέτο σε οποιοδήποτε μέρος του προγράμματος που δεν είναι ακόμα αποδεκτό από αυτά, και τα υπόλοιπα κομμάτια θα συνθέσουν το οριστικοποιημένο Κοινό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, πρόταση που πρέπει να εγκριθεί από τα κόμματα. Με βάση αυτό το σχέδιο δράσης όλα τα κόμματα Πειρατών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία και τον στόχο να υιοθετήσουμε το κοινό πρόγραμμα μπορεί να στείλει προτεινόμενα κείμενα τους στη λίστα για την ανάπτυξη του προγράμματος(pp- eu.programme)@lists.pp – international.net.

 

Τα προτεινόμενα κείμενα θα πρέπει (όσο το δυνατόν) να είναι προς τη δομή του Μανιφέστου του PPEU (δείτε τους τίτλους των τμημάτων του Μανιφέστου).

 

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Οι Γερμανοί Πειρατές έχουν ετοιμάσει μια πρόταση για να παρουσιάσουν στην Αθήνα, όσον αφορά στους στόχους του Ευρωπαϊκού Κόμματος Πειρατών να οικοδομήσει μια σταθερή δημοκρατική βάση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να προασπίσει την ελευθερία του διαδικτύου.

 

Οι Γερμανοί τονίζουν ότι θα είναι πολύ σημαντικό να σχεδιαστούν πολιτικές διαδικασίες που είναι πιο φιλικές προς τον πολίτη, ώστε η συμμετοχή του καθενός να είναι εγγυημένη, να δημιουργηθεί ένας κοινός Ευρωπαϊκός πολιτιστικός χώρος και να απαιτήσουμε τη σύγκληση μιας Συντακτικής Συνέλευσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να γίνει αναδιάρθρωση του πολιτικού συστήματος της ΕΕ και των σχέσεων της με τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες:

 

«Ο πρωταρχικός στόχος όλων των Πειρατών είναι να το διορθώσουμε και να οικοδομήσουμε μια σταθερή δημοκρατική βάση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα είναι πολύ σημαντικό να σχεδιάσουμε πολιτικές διαδικασίες που είναι πιο φιλικές προς τον πολίτη και να δημιουργήσουμε ένα κοινό Ευρωπαϊκό πολιτιστικό χώρο. Των πολιτικών αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να προηγούνται πανευρωπαϊκές συζητήσεις που να επιτρέπουν την επαρκή συμμετοχή όλων.Χωρίς ισότιμη, μη διακριτική επικοινωνία, η επαρκή συμμετοχή δεν μπορεί να υπάρξει. Ως εκ τούτου, σωστές αποφάσεις που να εκπροσωπούν το γενικό δημόσιο συμφέρον δεν μπορούν να ληφθούν. Το διαδίκτυο ως ένας νέος τομέας της επικοινωνίας προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες, παρέχοντας τη δυνατότητα για την πολιτική ανάπτυξη, συμβάλλοντας στην άρση των πολιτικών top-down, της μονόδρομης επικοινωνίας και σπάζοντας την κυριαρχία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ θα υπερασπιστούν συνεπώς την ελευθερία του διαδικτύου με άγρια αποφασιστικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και σε παγκόσμια κλίμακα.»

 

«Οι Πειρατές ζητούν τη σύγκληση μιας Συντακτικής Συνέλευσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος αυτής της Συντακτικής Συνέλευσης θα είναι η αναδιάρθρωση του πολιτικού συστήματος της ΕΕ και οι σχέσεις της με τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, δημιουργώντας έτσι μια πραγματικά δημοκρατική βάση. Η διαδικασία για να δημιουργήσουμε αυτό πρέπει να είναι διαφανής και να περιλαμβάνει τους Ευρωπαίους πολίτες με ένα ολοκληρωμένο τρόπο. Τα μέλη αυτής της συνέλευσης θα εκλέγονται δημοκρατικά και θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν την πολιτιστική πολυμορφία της Ένωσης. Όλοι οι πολίτες θα έχουν στη συνέχεια μια ψήφο σχετικά με την κατάρτιση σχεδίου του συντάγματος σε ολόκληρη την Ένωση την ίδια στιγμή. ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ απαιτούμε επίσης ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι σε θέση να λάβουν μέρος σε ψηφοφορίες σε όλη την ΕΕ, προκειμένου να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα πρέπει να μπορούν να προτείνουν αλλαγές στη νομοθεσία ή να σταματούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία εν τω γίγνεσθαι μέσω μιας «πρωτοβουλίας πολιτών». Αυτή η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών πρέπει να είναι εύκολη στη χρήση και δωρεάν. Αλλαγές στις συμβάσεις της ΕΕ ή το σύνταγμα της ΕΕ μπορεί να τεθούν σε ισχύ μόνο εάν η πλειοψηφία των πολιτών της ΕΕ εγκρίνει με ταυτόχρονη ψηφοφορία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εκτελεστικό πρέπει να το δεί αυτό, ότι αυτές οι ψηφοφορίες μπορούν να πραγματοποιούνται ακόμη και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ κυριαρχείται από την εκτελεστική εξουσία / την Ευρωπαϊκή Επιτροπή / εις βάρος της νομοθετικής / του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ απαιτούν την αναπροσαρμογή του διαχωρισμού των εξουσιών, που ευνοεί το νομοθετικό σώμα. Ως εκ τούτου, η πρωτοβουλία και η εξουσία λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να διευρυνθεί.»

 

Η πρόταση αναλύεται μέσα από θεματικές ενότητες, όπως Προστασία Δεδομένων και Πολιτική Εποπτείας, Μεταναστευτική Πολιτική, Πολιτική Διαφάνεια και Πολιτική Καταπολέμησης της Διαφθοράς, Ανοικτή Πρόσβαση και Open Data, Πολιτική Διαδικτύου, Πολιτική Πνευματικών Δικαιωμάτων, Ελεύθερο Λογισμικό, Ελεύθερος Πολιτισμός και Ελεύθερη Γνώση, Πολιτική Ευρεσιτεχνίας, Αγροτική Πολιτική, Κοινωνική Πολιτική, Οικονομική και Δημοσιονομική Πολιτική, Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου, Ενεργειακή Πολιτική, Πολιτική (Μεταφορών) Συγκοινωνιών, Πολιτική για τα Ναρκωτικά και τον Εθισμό.

Share

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://piratesinathens.gr/?p=105