Ψηφίστε πολίτες . Ψηφίστε κόμματα πειρατών – Vote citizens. Vote Pirate Party – Voter les citoyens. Votez Parti Pirate – Bewerten Bürger. Vote Piratenpartei

 

 • Τι έπαθε η Ευρώπη ?
  Στις επερχόμενες ευρωεκλογές πρέπει να αλλάξουν οι συσχετισμοί δυνάμεων στην ευρωπαική ένωση .
  Οι Ευρωπαίοι ηγέτες μας έχουν γυρίσει στον Μεσαίωνα .
  Δεν χρειαζόμαστε τέτοιους ηγέτες .
  Ψηφίστε πολίτες .
  Ψηφίστε κόμματα πειρατών

  What happened to Europe;
  In the upcoming elections must change the power relationships in the European Union.
  Europeans leaders have turned to the Middle Ages.
  We do not need such leaders.
  Vote citizens.
  Vote Pirate Party

  Qu’est-il arrivé à l’Europe;
  Dans les prochaines élections doit changer les relations de pouvoir dans l’Union européenne.
  Les dirigeants européens se sont tournés vers le Moyen-Age.
  Nous n’avons pas besoin de ces dirigeants.
  Voter les citoyens.
  Votez Parti Pirate

  Was passiert nach Europa;
  In den kommenden Wahlen müssen die Machtverhältnisse in der Europäischen Union ändern.
  Europäer Führer haben dem Mittelalter gemacht.
  Wir brauchen keine solche Führer.
  Bewerten Bürger.
  Vote Piratenpartei

Share

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://piratesinathens.gr/?p=736