(χωρίς τίτλο)

Φωτογραφία

Οι Πειρατές υποστηρίζουμε και διεκδικούμε τα Ανοιχτά Πρότυπα, την Διαφάνεια και τις διαδικασίες εκείνες που είναι προς όφελος της κοινωνίας. Συγκεκριμένα για το διαδίκτυο (internet), ακολουθούμε την ίδια φιλοσοφία που υπάρχει στις Αρχές μας[*], θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια, οι διαδικασίες να συναποφασίζονται δημοκρατικά και να έχουν ως βασικό στόχο και περιορισμό, το να ωφελούν το σύνολο της κοινωνίας. Θεωρούμε ότι τα Ανοιχτά Πρότυπα και η Ελευθερία είναι οι βάσεις και το περιβάλλον εκείνο που είναι απαραίτητο για να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί η ανθρωπότητα, έτσι ώστε, και οι ωφέλειες από την καινοτομία και τις δυνατότητες της τεχνολογίας να φτάνουν σε όλους τους ανθρώπους, χωρίς περιορισμούς και χωρίς αποκλεισμούς και φυσικά χωρίς διακρίσεις. Το Ανοιχτό/Ουδέτερο Διαδίκτυο (Open Intenet / Internet Neutrality) είναι πάνω σε αυτή την φιλοσοφία και πάνω σε αυτές τις αρχές. [*] Pirate Party Declaration of Principles 3.2 / Πειρατικό Κόμμα Διακήρυξη Αρχών 3.2 >>> http://www.pirateparty.gr/wiki/index.php?title=Pirate_Party_Declaration_of_Principles_3.2 και Οι Αρχές του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας >>> http://www.pirateparty.gr/arxes/ Δείτε τι σημαίνει Ανοιχτό Διαδίκτυο, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (Federal Communications Commission) >>> https://www.fcc.gov/guides/open-internet Το Ανοιχτό Internet Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του διαδικτύου είναι να είναι και να παραμείνει ανοιχτό (openness): Να χρησιμοποιεί ελεύθερα και δημόσια διαθέσιμα πρότυπα που ο καθένας να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά και να μπορεί να οικοδομήσει πάνω σε αυτά, και να αντιμετωπίζεται το σύνολο της κίνησης που ρέει σε όλο το δίκτυο με περίπου τον ίδιο τρόπο. Αυτό το σχέδιο έχει καταστήσει δυνατό για τον οποιονδήποτε, οπουδήποτε, να ξεκινήσει εύκολα καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες, την επανάσταση στον τρόπο που οι άνθρωποι επικοινωνούν, συμμετέχουν, δημιουργούν, και κάνουν επιχειρήσεις -σκεφτείτε τα blogs, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το streaming video, και τις online αγορές/εμπόριο. Η Federal Communications Commission (FCC) επικεντρώνετε στη διασφάλιση του ότι κάθε Αμερικανός θα έχει πρόσβαση σε ένα ανοικτό και αξιόπιστο, υψηλής-ταχύτητας υπηρεσιών ή ευρυζωνικό Internet. Τι είναι το «Open Internet” (Ανοιχτό Διαδίκτυο); Το «Open Internet” είναι το διαδίκτυο όπως το γνωρίζουμε, με ισότιμους όρους ανταγωνισμού, όπου οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν τις δικές τους επιλογές σχετικά με το τι εφαρμογές και τι υπηρεσίες χρησιμοποιούν, και όπου οι καταναλωτές είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν σε τι περιεχόμενο επιθυμούν να έχουν πρόσβαση, να δημιουργήσουν ή να μοιραστούν με τους άλλους. Η FCC υιοθέτησε τους κανόνες του Ανοικτού Διαδικτύου για να εξασφαλίσει ότι, το διαδίκτυο θα παραμένει μια ισχυρή πλατφόρμα για την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενδυνάμωση των καταναλωτών και των επιχειρηματιών, την προστασία της ελεύθερης έκφρασης, την προώθηση του ανταγωνισμού, για να αυξηθεί η βεβαιότητα στην αγορά, παρέχοντας μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για όλους τους ενδιαφερόμενους όσον αφορά την ομοσπονδιακή πολιτική στον τομέα αυτό, και για να δώσει ώθηση στις επενδύσεις τόσο στις «άκρες” όσο και στον πυρήνα των ευρυζωνικών δικτύων μας. Τι είναι η «Δικτυακή Ουδετερότητα” (Net Neutrality); Δικτυακή ουδετερότητα ή ουδετερότητα δικτύου, είναι απλά ένας άλλος τρόπος για να αναφερθούμε στις αρχές του Ανοιχτού Διαδικτύου. Ρυθμίζουν οι κανόνες του Ανοιχτού Διαδικτύου το περιεχόμενο στο διαδίκτυο ή/και τις εφαρμογές; Όχι, η FCC δεν ρυθμίζει το περιεχόμενο του Internet ή τις εφαρμογές του. Αντιθέτως, ο σκοπός των κανόνων Ανοιχτού Διαδικτύου είναι να αποσαφηνίστουν υψηλού επιπέδου, ευέλικτοι κανόνες της πορείας προς την ευρυζωνικότητα, να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα μπορεί (ούτε η κυβέρνηση αλλά ούτε και οι εταιρείες που παρέχουν τις ευρυζωνικές υπηρεσίες) να περιορίσει την καινοτομία στο διαδίκτυο. Οι κανόνες της FCC για το Ανοικτό Διαδίκτυο Υπάρχουν τρεις βασικοί κανόνες για το Ανοιχτό Διαδίκτυο: 1. Διαφάνεια (Transparency): οι πάροχοι ευρυζωνικότητας πρέπει να γνωστοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές τους στην διαχείριση του δικτύου, την απόδοση και τους εμπορικούς όρους των ευρυζωνικών υπηρεσιών τους. 2. Όχι Αποκλεισμός (No Blocking): Οι πάροχοι σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών (όπως το DSL, καλωδιακό μόντεμ ή μόνιμων ασύρματων παροχών) να μην εμποδίζουν το νόμιμο περιεχόμενο, τις εφαρμογές, τις υπηρεσίες ή τις μη-επιβλαβείς συσκευές. Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας ευρυζωνικών συνδέσεων δεν μπορούν να εμποδίσουν τις νόμιμες ιστοσελίδες ή τις εφαρμογές που ανταγωνίζονται με τις υπηρεσίες τηλεφωνίας, φωνής ή βίντεο, που και αυτές διαθέτουν. 3. Όχι Αδικαιολόγητες Διακρίσεις (No Unreasonable Discrimination): Οι πάροχοι σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων δεν μπορούν να κάνουν αδικαιολόγητες διακρίσεις στη μετάδοση της νόμιμης κυκλοφορίας του δικτύου μέσω υπηρεσιών internet στην ευρυζωνική πρόσβαση του καταναλωτή. Οι κανόνες του «Όχι Αποκλεισμός” και των «Όχι Αδικαιολόγητων Διακρίσεων” υπόκεινται σε περιορισμένες εξαιρέσεις για την «ορθολογική διαχείριση του δικτύου”. Δείτε την Έκθεση για το Ανοιχτό Διαδίκτυο και την Τάξη ( Open Internet Report and Order[1]). [1] http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-10-201A1_Rcd.pdf Διαδικασίες καταγγελίας Αν νομίζετε ότι υπήρξε παραβίαση των κανόνων του Ανοιχτού Διαδικτύου, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία στην FCC[2]. [2] https://esupport.fcc.gov/ccmsforms/form2000.action?form_type=2000F Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ανοιχτό Διαδίκτυο, δείτε στο openinternet.gov[3]. Για περισσότερες πληροφορίες για την ευρυζωνικότητα σε γενικές γραμμές, δείτε τον οδηγό της FCC, Getting Broadband consumer guide[4] ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα FCC’s broadband website[5]. [3] http://www.openinternet.gov/ [4] https://www.fcc.gov/guides/getting-broadband [5] http://www.broadband.gov/ Για πληροφορίες σχετικά με άλλα θέματα επικοινωνίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για τους καταναλωτές[6] της FCC, ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Καταναλωτή της FCC, καλώντας στο  1-888-CALL-FCC  ( 1-888-225-5322 ) φωνή ή στο  1-888-TELL-FCC  ( 1-888 -835-5322 ) TTY, ή με φαξ στο 1-866-418-0232. [6] https://www.fcc.gov/consumers ή γραπτώς στη διεύθυνση: Federal Communications Commission Consumer and Governmental Affairs Bureau Consumer Inquiries and Complaints Division 445 12th Street, S.W. Washington, DC 20554 Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών Γραφείο Καταναλωτών και Κυβερνητικών Υποθέσεων Τμήμα Ερωτήσεις Καταναλωτών και Παράπονα 445 12th Street, S.W. Washington, DC 20554 ——————————————– Σχετικά & Παραπομπές: – Federal Communications Commission (FCC) >>> https://www.fcc.gov/ – «A Timeline of Net Neutrality” από το Public Knowledge >>> http://whatisnetneutrality.org/timeline – «Net neutrality” από την Wikipedia >>> https://en.wikipedia.org/wiki/Net_neutrality – The Open Internet: A Case for Net Neutrality >>> http://www.theopeninter.net/ – The EU, safeguarding the open internet for all >>> http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-498_en.htm
Share

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://piratesinathens.gr/?p=77