(χωρίς τίτλο)

Φωτογραφία

Οι Πειρατές υποστηρίζουμε και διεκδικούμε τα Ανοιχτά Πρότυπα, την Διαφάνεια και τις διαδικασίες εκείνες που είναι προς όφελος της κοινωνίας. Συγκεκριμένα για το διαδίκτυο (internet), ακολουθούμε την ίδια φιλοσοφία που υπάρχει στις Αρχές μας[*], θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια, οι διαδικασίες να συναποφασίζονται δημοκρατικά και να έχουν ως βασικό στόχο και περιορισμό, το να ωφελούν το σύνολο της κοινωνίας. Θεωρούμε ότι τα Ανοιχτά Πρότυπα και η Ελευθερία είναι οι βάσεις και το περιβάλλον εκείνο που είναι απαραίτητο για να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί η ανθρωπότητα, έτσι ώστε, και οι ωφέλειες από την καινοτομία και τις δυνατότητες της τεχνολογίας να φτάνουν σε όλους τους ανθρώπους, χωρίς περιορισμούς και χωρίς αποκλεισμούς και φυσικά χωρίς διακρίσεις. Το Ανοιχτό/Ουδέτερο Διαδίκτυο (Open Intenet / Internet Neutrality) είναι πάνω σε αυτή την φιλοσοφία και πάνω σε αυτές τις αρχές. [*] Pirate Party Declaration of Principles 3.2 / Πειρατικό Κόμμα Διακήρυξη Αρχών 3.2 >>> http://www.pirateparty.gr/wiki/index.php?title=Pirate_Party_Declaration_of_Principles_3.2 και Οι Αρχές του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας >>> http://www.pirateparty.gr/arxes/ Δείτε τι σημαίνει Ανοιχτό Διαδίκτυο, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (Federal Communications Commission) >>> https://www.fcc.gov/guides/open-internet Το Ανοιχτό Internet Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του διαδικτύου είναι να είναι και να παραμείνει ανοιχτό (openness): Να χρησιμοποιεί ελεύθερα και δημόσια διαθέσιμα πρότυπα που ο καθένας να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά και να μπορεί να οικοδομήσει πάνω σε αυτά, και να αντιμετωπίζεται το σύνολο της κίνησης που ρέει σε όλο το δίκτυο με περίπου τον ίδιο τρόπο. Αυτό το σχέδιο έχει καταστήσει δυνατό για τον οποιονδήποτε, οπουδήποτε, να ξεκινήσει εύκολα καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες, την επανάσταση στον τρόπο που οι άνθρωποι επικοινωνούν, συμμετέχουν, δημιουργούν, και κάνουν επιχειρήσεις -σκεφτείτε τα blogs, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το streaming video, και τις online αγορές/εμπόριο. Η Federal Communications Commission (FCC) επικεντρώνετε στη διασφάλιση του ότι κάθε Αμερικανός θα έχει πρόσβαση σε ένα ανοικτό και αξιόπιστο, υψηλής-ταχύτητας υπηρεσιών ή ευρυζωνικό Internet. Τι είναι το «Open Internet” (Ανοιχτό Διαδίκτυο); Το «Open Internet” είναι το διαδίκτυο όπως το γνωρίζουμε, με ισότιμους όρους ανταγωνισμού, όπου οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν τις δικές τους επιλογές σχετικά με το τι εφαρμογές και τι υπηρεσίες χρησιμοποιούν, και όπου οι καταναλωτές είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν σε τι περιεχόμενο επιθυμούν να έχουν πρόσβαση, να δημιουργήσουν ή να μοιραστούν με τους άλλους. Η FCC υιοθέτησε τους κανόνες του Ανοικτού Διαδικτύου για να εξασφαλίσει ότι, το διαδίκτυο θα παραμένει μια ισχυρή πλατφόρμα για την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενδυνάμωση των καταναλωτών και των επιχειρηματιών, την προστασία της ελεύθερης έκφρασης, την προώθηση του ανταγωνισμού, για να αυξηθεί η βεβαιότητα στην αγορά, παρέχοντας μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για όλους τους ενδιαφερόμενους όσον αφορά την ομοσπονδιακή πολιτική στον τομέα αυτό, και για να δώσει ώθηση στις επενδύσεις τόσο στις «άκρες” όσο και στον πυρήνα των ευρυζωνικών δικτύων μας. Τι είναι η «Δικτυακή Ουδετερότητα” (Net Neutrality); Δικτυακή ουδετερότητα ή ουδετερότητα δικτύου, είναι απλά ένας άλλος τρόπος για να αναφερθούμε στις αρχές του Ανοιχτού Διαδικτύου. Ρυθμίζουν οι κανόνες του Ανοιχτού Διαδικτύου το περιεχόμενο στο διαδίκτυο ή/και τις εφαρμογές; Όχι, η FCC δεν ρυθμίζει το περιεχόμενο του Internet ή τις εφαρμογές του. Αντιθέτως, ο σκοπός των κανόνων Ανοιχτού Διαδικτύου είναι να αποσαφηνίστουν υψηλού επιπέδου, ευέλικτοι κανόνες της πορείας προς την ευρυζωνικότητα, να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα μπορεί (ούτε η κυβέρνηση αλλά ούτε και οι εταιρείες που παρέχουν τις ευρυζωνικές υπηρεσίες) να περιορίσει την καινοτομία στο διαδίκτυο. Οι κανόνες της FCC για το Ανοικτό Διαδίκτυο Υπάρχουν τρεις βασικοί κανόνες για το Ανοιχτό Διαδίκτυο: 1. Διαφάνεια (Transparency): οι πάροχοι ευρυζωνικότητας πρέπει να γνωστοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές τους στην διαχείριση του δικτύου, την απόδοση και τους εμπορικούς όρους των ευρυζωνικών υπηρεσιών τους. 2. Όχι Αποκλεισμός (No Blocking): Οι πάροχοι σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών (όπως το DSL, καλωδιακό μόντεμ ή μόνιμων ασύρματων παροχών) να μην εμποδίζουν το νόμιμο περιεχόμενο, τις εφαρμογές, τις υπηρεσίες ή τις μη-επιβλαβείς συσκευές. Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας ευρυζωνικών συνδέσεων δεν μπορούν να εμποδίσουν τις νόμιμες ιστοσελίδες ή τις εφαρμογές που ανταγωνίζονται με τις υπηρεσίες τηλεφωνίας, φωνής ή βίντεο, που και αυτές διαθέτουν. 3. Όχι Αδικαιολόγητες Διακρίσεις (No Unreasonable Discrimination): Οι πάροχοι σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων δεν μπορούν να κάνουν αδικαιολόγητες διακρίσεις στη μετάδοση της νόμιμης κυκλοφορίας του δικτύου μέσω υπηρεσιών internet στην ευρυζωνική πρόσβαση του καταναλωτή. Οι κανόνες του «Όχι Αποκλεισμός” και των «Όχι Αδικαιολόγητων Διακρίσεων” υπόκεινται σε περιορισμένες εξαιρέσεις για την «ορθολογική διαχείριση του δικτύου”. Δείτε την Έκθεση για το Ανοιχτό Διαδίκτυο και την Τάξη ( Open Internet Report and Order[1]). [1] http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-10-201A1_Rcd.pdf Διαδικασίες καταγγελίας Αν νομίζετε ότι υπήρξε παραβίαση των κανόνων του Ανοιχτού Διαδικτύου, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία στην FCC[2]. [2] https://esupport.fcc.gov/ccmsforms/form2000.action?form_type=2000F Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ανοιχτό Διαδίκτυο, δείτε στο openinternet.gov[3]. Για περισσότερες πληροφορίες για την ευρυζωνικότητα σε γενικές γραμμές, δείτε τον οδηγό της FCC, Getting Broadband consumer guide[4] ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα FCC’s broadband website[5]. [3] http://www.openinternet.gov/ [4] https://www.fcc.gov/guides/getting-broadband [5] http://www.broadband.gov/ Για πληροφορίες σχετικά με άλλα θέματα επικοινωνίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για τους καταναλωτές[6] της FCC, ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Καταναλωτή της FCC, καλώντας στο  1-888-CALL-FCC  ( 1-888-225-5322 ) φωνή ή στο  1-888-TELL-FCC  ( 1-888 -835-5322 ) TTY, ή με φαξ στο 1-866-418-0232. [6] https://www.fcc.gov/consumers ή γραπτώς στη διεύθυνση: Federal Communications Commission Consumer and Governmental Affairs Bureau Consumer Inquiries and Complaints Division 445 12th Street, S.W. Washington, DC 20554 Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών Γραφείο Καταναλωτών και Κυβερνητικών Υποθέσεων Τμήμα Ερωτήσεις Καταναλωτών και Παράπονα 445 12th Street, S.W. Washington, DC 20554 ——————————————– Σχετικά & Παραπομπές: – Federal Communications Commission (FCC) >>> https://www.fcc.gov/ – «A Timeline of Net Neutrality” από το Public Knowledge >>> http://whatisnetneutrality.org/timeline – «Net neutrality” από την Wikipedia >>> https://en.wikipedia.org/wiki/Net_neutrality – The Open Internet: A Case for Net Neutrality >>> http://www.theopeninter.net/ – The EU, safeguarding the open internet for all >>> http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-498_en.htm
Share

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://piratesinathens.gr/?p=77

PIRATE TIMES

ΦΞΘΞΘ

PPGR CALLING GREEK SOCIETY TO SEND NAZISM BACK INTO OBLIVION

October 19, 2013 · by Stathis Leivaditis · in Editorial, Europe, Pirate Party News

The leader, MPs and members of the neo-nazi party “Golden Dawn”, who are represented in Greek parliament,  have been proved to operate with methods used by paramilitary teams and the mafia, with numerous criminal activities and even murder. Revealingtestimony indicates that theirultimate goalwas theoverthrow of thethe democratic regimeinGreece!

Golden Dawn sent  many tentacles and connections into all stratas of Greek society. Its activities have long been known but many incidents were covered up by the Greek police. But the assassination of Killah P  (Pavlos Fyssas), activist and rapper, by a member of the organization, by stabbing him the heart, was the straw that broke the camel’s back.

Right after Fyssas’s assassination, the Pirate Party of Greece, issued a press release entitled “Fascism revealed; It does not strike “what you do”, but “what you are”, calling on Greek society to rise against Nazism and condemn such excesses and phenomena. Greek Pirates referred to the personal responsibility of each of those, who voted for the neo-nazi party and been misled, to realize their mistake and send Golden Dawn back into oblivion:

“Yesterday, Golden Dawn killed a thirty four year old man. The killer was not one isolated individual, but all of the Golden Dawn members and their inhumane ideas. Political assassination can never be considered to be committed by one person, as it is merely an expression of an «ideology» supporting such actions. But beyond the physical act is also the terrible attempt on freedoms of speech, of expression and of opinion. These are their targets, since they are a strong obstacle on their way to absolute power.”

“How do you, fellow Greek voters, feel now that you have to make phone calls to ensure your children are still alive? What will you do now that the pretext of the «evil immigrant» is gone? What will you do now that you are also a target? What will you do now that you have failed to «punish» the corrupt politicians? It is you who have created this phenomenon, and the duty is now yours to send it back into oblivion.

Payment was due. And it was paid for with the blood of an innocent human being. If you let them continue, you might be next.”

The murder of Killah P caused the intervention of the Prosecutor who ordered not only the arrest of the leadership and members of Golden Dawn but also of some men and women of the Security Forces on accusations of establishing and taking part in a criminal organization. On the coming Wednesday Greek Parliament will decide on whether to lift the immunity for other three Golden Dawn MPs.

There were a lot of reaction worldwide, many groups organized protest and antifascist rallies in major cities and in Athens, and the incident of the killing mobilized many Greek and foreign artists to dedicate songs to Killah P’s memory. One of  these songs is“F… Golden Dawn” by Quadir Lateef. 

PIRATES IN ATHENS : “IT IS BETTER TO BE A PIRATE THAN A FASCIST”

Thanassis Gounaris , member of the Board of PPGR and spokesman of the movement for the formation of a Municipal ballot under the name “Pirates in Athens”, aiming to participate in the regional elections, by intervening in a public debate on the issue, recently wrote on the  “Pirates in Athens” Facebook page

“Aside from everything else that has been said to date on the issue of Golden Dawn, is that media need to see what was and still is their contribution in the shaping of public opinion, when they gave help to MPs and staff of this organization by interviewing them on TV shows and newscasts.

 Traditional media in Greece always give more publicity, time and promotion to parties within the parliament and indifferent to the parties that are really struggling to implement new ideas. These parties are usually stuck in the “other ” parties of the polls and not given the opportunity to present their positions to the public. However one thing is certain , it is better to be a pirate than a fascist , and even more certain is the ideological gap between Pirates and neo-nazis .

We embrace the principles of PPGR and Human Rights and try to recommend actions for a more democratic Athens in all aspects of everyday life, where everyone can express themselves and take part in decision- making. No more such events in the neighborhoods of Athens; we fight for it and invite Athenians to join us.”

PPEU IN ATHENS

PPGR will host on 2 & 3  November 2013 in Athens the meeting of the European Pirate Party for the development of the common programme and election coordination  (you can register here), while the Party \ is also preparing for its 2nd Congress to be held on 7 & 8  December 2013 in Thessaloniki.

Featured image: CC BY-SA by Dimitri

– See more at: http://piratetimes.net/ppgr-calling-greek-society-to-send-nazism-back-into-oblivion/#sthash.ln4ECUx3.7ZK27W91.dpuf

 

Share

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://piratesinathens.gr/?p=60

PPGR CALLING GREEK SOCIETY TO SEND NAZISM BACK INTO OBLIVION !!

PIRATES IN ATHENS : “IT IS BETTER TO BE A PIRATE THAN A FASCIST”

Thanassis Gounaris , member of the Board of PPGR and spokesman of the movement for the formation of a Municipal ballot under the name “Pirates in Athens”, aiming to participate in the regional elections, by intervening in a public debate on the issue, recently wrote on the “Pirates in Athens” Facebook page:

“Aside from everything else that has been said to date on the issue of Golden Dawn, is that media need to see what was and still is their contribution in the shaping of public opinion, when they gave help to MPs and staff of this organization by interviewing them on TV shows and newscasts.

Traditional media in Greece always give more publicity, time and promotion to parties within the parliament and indifferent to the parties that are really struggling to implement new ideas. These parties are usually stuck in the “other ” parties of the polls and not given the opportunity to present their positions to the public. However one thing is certain , it is better to be a pirate than a fascist , and even more certain is the ideological gap between Pirates and neo-nazis .

We embrace the principles of PPGR and Human Rights and try to recommend actions for a more democratic Athens in all aspects of everyday life, where everyone can express themselves and take part in decision- making. No more such events in the neighborhoods of Athens; we fight for it and invite Athenians to join us.”
– See more at: http://piratetimes.net/ppgr-calling-greek-society-to-send-nazism-back-into-oblivion/#sthash.ln4ECUx3.dpuf

Share

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://piratesinathens.gr/?p=58